Rikstäckande Elektronisk InformationsDatabas för Avvikelser Rörande
MedicinTekniska Produkter
   
Vi arbetar fortfarande med att ta fram en ny version av Reidar.
 
INFORMATION
- Om reidarMTP
- About reidarMTP 
- Instruktionshandbok Gäst (pdf)
- Kontakta oss
- Föreningen Reidar Medicinsk Teknik
 
AVVIKELSER PER E-POST
- Demo av abonnemang (smartass)
- Starta abonnemang
- Ändra abonnemang
 
TILL AVVIKELSEDATABASEN
- Starta sökning
 
 
 
 
 
CERTIFIERAD RAPPORTÖR
- Logga på
- Logga av